Avís legal

EBM Cordelles

AVÍS LEGAL ÚS I FUNCIONAMENT DE LA WEB

Les pàgines de la Web de EBM Cordelles són d’accés públic, lliure i gratuït, i els seus continguts són merament informatius i divulgatius. L’accés no implica per si només l’establiment de relació comercial entre Serveis Educatius i l’usuari. L’usuari haurà de fer ús d’aquesta, de conformitat amb el present Avís Legal, la Llei i l’ordre públic. Per això, el titular d’aquesta Web no podrà assumir responsabilitat alguna que derivi de l’ús indegut, incorrecte o il∙lícit de la mateixa i/o del seu contingut, així com per fraus de suplantació del nom de domini o altres de similar naturalesa.  EBM Cordelles és titular de drets sobre determinades marques i logotips exposats en la pàgina, així com dels seus continguts, sense perjudici dels drets que corresponen als titulars de marques referenciades en les diferents seccions. L’usuari es compromet a no utilitzar, reproduir, transmetre o difondre els textos, gràfics, logotips i imatges titularitat de EBM Cordelles o de les entitats referenciades, sense consentiment previ i per escrit. Aquesta limitació s’aplica també a tots aquells vincles a pàgines contingudes en recursos aliens. Qualsevol remissió autoritzada a les pàgines de EBM Cordelles suposarà una visualització completa de tots els seus continguts. Aquesta pàgina Web podria oferir links a recursos o llocs d’Internet de titularitat aliena. La finalitat d’aquests enllaços és informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la Web de destinació. Per tot això, EBM Cordelles declina tota responsabilitat derivada d’accions u omissions comeses per aquests llocs Web, amb total independència i autonomia respecte als mateixos.