Escola Bressol Municipal Cordelles

L’ EBM Cordelles és un servei educatiu municipal dirigit a infants dels 4 mesos fins als 3 anys i a les seves famílies.  La nostra escola es planteja l’educació dels nens i de les nenes des d’una vessant de globalització, entenent l’infant com un tot. Oferim una bona atenció a les seves necessitats i potenciem el seu desenvolupament integral a través d’una pedagogia activa. Volem crear i mantenir relacions profitoses amb totes les famílies de l’escola per col·laborar amb elles en l’educació dels  seus fills i filles i pretenem ser una escola oberta a l’exterior, propera i reconeguda pel nostre entorn. 

A l’EBM Cordelles creiem que és primordial  atendre els infants i a les seves famílies, ja que tenen necessitats  diferents. Pel que fa als infants, donem importància a les necessitats fisiològiques, afectives,  d’aprenentatge i psicològiques, les quals trobem fonamentals. Respecte a les famílies, les ajudem a conèixer la funció educativa de l’escola i aquestes col·laboren per  tal d’establir criteris educatius comuns.