BAREMACIÓ PROVISIONAL CURS 2020-21

Publicació de les llistes  amb barem provisional

La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de barem provisional es farà mitjançant un correu electrónic  de l'escola bressol.