l'AFA

La implicació de les famílies és fonamental per a que l’escola sigui un espai per compartir. Amb aquest esperit l’any 2012 es formalitza el registre de l’AMPA i al llarg dels anys aquesta associació sense ànims de lucre, col·labora amb l’escola bressol organitzant i promovent les següents activitats:

 

 • Promou la participació de les famílies com agent socialitzador.
 • Participa en el control i la gestió de l’escola representant a les famílies davant del Consell Escolar i la direcció de l’Escola.
 • Recolza i estimula una educació de qualitat.
 • Organitza la venda de loteria de Nadal.
 • Organitza la venda de samarretes.
 • Organitza la compra dels regals del tió.
 • Recapta fons promovent una millora en les activitats educatives

 

Els estatuts inclouen els següents aspectes prescrits legalment com objectius de l’associació:

 1. Proporcionar suport i assistència als membres de l’associació i en general als pares i mares d’alumnxs, tutorxs legals, mestrxs i alumnat del centre i dels seus òrgans de govern; participació en tot allò que fa referència a l’educació dels seus nens i nenes i, en general, de tot l’alumnat matriculat al centre.
 2. Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre.
 3. Assistir a pares i mares en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió quan es sosté dels fons públics.
 4. Promoure la representació i la participació de pares i mares en el Consell Escolar de les escoles públiques, concertades i altres òrgans col·legiats.
 5. Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits socials, culturals, econòmics i laborals de l’entorn.
 6. Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de servei.
 7. Promoure les activitats de formació de les famílies tant des de l’àmbit cultural com des de l’especificitat de la responsabilitat en l’educació familiar.
 8. Altres que en el marc de la normativa educativa els assignen els seus estatuts.
 9. Promoure i portar a terme tot tipus d’activitats físic-esportives.

 

CANVI DE NOM:

 

Descobrim que les AMPA estant canviant la seva nomenclatura cap a AFA (Associació de Famílies d’Alumnxs) a mode de ser més inclusives i actuar en un entorn on es contemplen tots els possibles models de família. Per aquest motiu, passem d’AMPA Cordelles a AFA Cordelles. Actualment, estem treballant per realitzar el canvi de nom legalment.

En aquesta nova creació de l’AFA Cordelles, acordem:

 

 1. Crear un grup de Whatsapp obert a les mares i pares de l’escola bressol.
 2. Fixar el primer dimecres lectiu de cada mes com a data per portar a terme les reunions virtualment.
 3. Fomentar la participació activa, no necessàriament permanent.

Ens comprometem a enviar l’ordre del dia i un recordatori de la reunió uns dies abans, i l’enllaç de la plataforma on es portarà a terme, així com a enviar un resum de l’esborrany de l’acta de la reunió perquè tots podem tenir accés als temes tractats durant la reunió i estar disponibles a través de la direcció de correu electrònic: afa.cordelles@gmail.com