Equip humà

 

 

L'equip humà de l'escola està format per una directora, dues educadores per estança, una administrativa, una persona del servei de cuina i dues del servei de neteja.

Puntualment i d’acord amb les necessitats del servei es poden incorporar nous professionals per complementar la tasca realitzada (suport amb infants amb NEE...). Finalment, des de la direcció i la secretaria s’atenen totes aquelles demandes que puguin sorgir de les famílies amb infants al centre, com aquelles que puguin demanar informació sobre aquest.

Tot el personal del centre està qualificat i preparat per poder impartir el primer cicle de l’educació infantil, tal i com exigeix la Normativa, concretament el Decret 282/2006, de 4 juliol, pel qual regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres.