ESPAI CORDELLES

La participació de la família a l’escola es fonamental i necessària.

Utilitzem mecanismes per afavorir la relació i l’intercanvi entre les famílies i la importància de participar conjuntament en la vida de l’escola. Aquest intercanvi permet, així mateix, apreciar les diferents mirades i matisos, generacionals, culturals, etc, i el nodriment mutu, tot afavorint una criança més rica i plaent.

A l’ escola tenim l’espai Cor-delles, on proposem diferents activitats dirigides a tota la comunitat educativa, com tallers, propostes musicals, contes, xerrades, propostes psicomotrius,...

Oferim propostes de reflexió a les famílies per compartir experiències i resoldre dubtes sobre l’educació i desenvolupament dels seus fills i filles.

Creem espais de joc per gaudir i compartir entre les famílies, els infants i l’equip educatiu.

Amb aquestes propostes volem provocar per una banda que tant les famílies com els seus fills i filles hi participin i gaudeixin juntament amb l’equip educatiu, i per una altra estrènyer lligams resolent dubtes i neguit

          “No hi ha futur per l’escola sense les famílies.” Carles Parellada