JOCS QUOTIDIANS

L’Infant és un ésser actiu, descobridor, social,... i sobretot molt curiós. Fruit d’aquesta curiositat interactua amb el seu entorn més proper, tot observant-lo, explorant-lo i descobrint-lo.

La nostra metodologia és activa i motivadora. Implica la participació dels infants en el seu procés d’aprenentatge. Partim dels seus interessos i necessitats individuals fomentant l’observació, la iniciativa, la creativitat, la comunicació,... a través de diferents propostes. Tenim una visió constructivista, essent és el propi nen i nena qui construeix el seu aprenentatge a partir de l’acció. Cada infant té el seu propi ritme i interessos, i els respectem.

Oferim als infants diferents materials i objectes en propostes i jocs que li són estimulants i els conviden a manipular, investigar, descobrir, imaginar, inventar, experimentar,... tenint la possibilitat de poder conèixer i descobrir el seu entorn, tot explorant-lo i observant-lo.

 “L’essencial és que l’Infant descobreixi les coses per ell mateix. Tot el que obtingui a través de la seva pròpia experiència li proporcionarà un saber molt diferent d’aquell que aconsegueix quan se li donen les respostes”. Emmi Pikler