PSICOMOTRICITAT

A l’Escola Bressol Municipal Cordelles ens plantegem la psicomotricitat no com una activitat aïllada que es realitza a una sala específica, sinó com una disciplina en la vida quotidiana dels infants a l’escola (en les hores d’alimentació, d’higiene, de joc...) . D’altre banda  plantegem una manera de fer psicomotricitat a la sala específica on els infants aniran satisfent els seus desitjos, les seves necessitats, les seves curiositats, etc, i així representant aspectes de la seva història personal. A través del seu cos s’expressen, es manifesten, es relacionen i es van socialitzant.

L’infant és protagonista actiu del seu propi aprenentatge i amb la psicomotricitat desenvolupa les seves capacitats. Nosaltres creiem en les seves potencialitats respectant el ritme de cada infant, oferint les millors condicions a fi d’aconseguir un desenvolupament harmònic tant físic com psicològic, amb una adequada evolució afectiva, partint del moviment i control corporal, afavorint i estimulant les manifestacions de llenguatge, comunicació i relació.

VÍDEO:

https://drive.google.com/file/d/1_prOJfGTUo5IqeXDSU6TpOH0eMrnUVhL/view?u...