MÚSICA

Els infants manifesten un interès innat per la música i aquesta col·labora en el seu creixement en totes les seves facetes: la imaginació, el llenguatge, la capacitat d’atenció i memòria, la creativitat,...

Els/les  educadors/es  d’aquesta escola presentem la música als infants d’una manera sensorial i vivenciada, sota la forma del joc. Nosaltres sense ser experts/es  de la música creiem que aquesta ens porta a expressar-nos, a tenir consciència de sensacions i emocions, per això tenim la llibertat i confiança d’exterioritzar ja sigui mitjançant moviments del cos, a nivell plàstic, en solitud, en companyia, lent, ràpid, pausat,... sense jutjar les emocions que els porta i la seva forma d’expressió.

VÍDEO:

https://drive.google.com/file/d/1Y3NwODXSJI5H-FE60IDtfmT9RSD5R5Xq/view?u...