Propostes d'art

A la nostra escola plantegem les propostes d’art centrant-nos en el procés i no en el resultat final. Oferim el material de manera que cada infant pot expressar pensaments i sentiments, explorar lliurement, prendre decisions i arriscar-se en un món artístic on no existeix el correcte o incorrecte. És important no donar cap model que pugui condicionar la seva creativitat, el que importa realment és el camí.