Propostes

MÚSICA

Els infants manifesten un interès innat per la música i aquesta col·labora en el seu creixement en totes les seves facetes: la imaginació, el llenguatge, la capacitat d’atenció i memòria, la creativitat,...

PSICOMOTRICITAT

A l’Escola Bressol Municipal Cordelles ens plantegem la psicomotricitat no com una activitat aïllada que es realitza a una sala específica, sinó com una disciplina en la vida quotidiana dels infants a l’escola (en les hores d’alimentació, d’higiene, de joc...) . D’altre banda  plantegem una manera de fer psicomotricitat a la sala específica on els infants aniran satisfent els seus desitjos, les seves necessitats, les seves curiositats, etc, i així representant aspectes de la seva història personal.

LLUM I FOSC

La llum i la foscor ofereix als nens i nenes un món de vivències i descobertes espectaculars, on realment ells i elles són els veritables artistes de les activitats proposades.

MINI MONS

Els minimons són representacions de mons reals o imaginaris a escala petita. Els infants amb la seva creativitat, imaginació i les seves vivències poden endinsar-se en històries creades per ells mateixos.

JOCS QUOTIDIANS

L’Infant és un ésser actiu, descobridor, social,... i sobretot molt curiós. Fruit d’aquesta curiositat interactua amb el seu entorn més proper, tot observant-lo, explorant-lo i descobrint-lo.

RITUALS

Rituals a l’escola” és un projecte que estem elaborant amb molta cura i molt amor per tal de donar a la comunitat educativa tot el valor i importància que es mereix.

 

HORT

A la escola bressol municipal Cordelles, li donem molta importància a les propostes a l’aire lliure, per aquest motiu ens fa especial il·lusió presentar-vos el nostre hort.

ESPAI CORDELLES

La participació de la família a l’escola es fonamental i necessària.

Utilitzem mecanismes per afavorir la relació i l’intercanvi entre les famílies i la importància de participar conjuntament en la vida de l’escola. Aquest intercanvi permet, així mateix, apreciar les diferents mirades i matisos, generacionals, culturals, etc, i el nodriment mutu, tot afavorint una criança més rica i plaent.

Subscriure a RSS - Propostes