l'AFA

La implicació de les famílies és fonamental per a que l’escola sigui un espai per compartir. Amb aquest esperit, l’any 2012 es formalitza el registre de l’AMPA i al llarg dels anys aquesta associació sense ànims de lucre, col·labora amb l’escola bressol organitzant i promovent les següents activitats:

 • Promou la participació de les famílies com agent socialitzador.

 • Participa en el control i la gestió de l’escola representant a les famílies davant del Consell Escolar i la direcció de l’Escola.

 • Recolza i estimula una educació de qualitat.

 • Organitza la venda de loteria de Nadal.

 • Organitza la venda de samarretes.

 • Organitza la compra dels regals del tió.

 • Recapta fons promovent una millora en les activitats educatives

Els estatuts inclouen els següents aspectes prescrits legalment com objectius de l’associació:

 1. Proporcionar suport i assistència als membres de l’associació i en general als pares i mares d’alumnxs, tutorxs legals, mestrxs i alumnat del centre i dels seus òrgans de govern; participació en tot allò que fa referència a l’educació dels seus nens i nenes i, en general, de tot l’alumnat matriculat al centre.

 2. Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre.

 3. Assistir a pares i mares en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió quan es sosté dels fons públics.

 4. Promoure la representació i la participació de pares i mares en el Consell Escolar de les escoles públiques, concertades i altres òrgans col·legiats.

 5. Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits socials, culturals, econòmics i laborals de l’entorn.

 6. Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de servei.

 7. Promoure les activitats de formació de les famílies tant des de l’àmbit cultural com des de l’especificitat de la responsabilitat en l’educació familiar.

 8. Altres que en el marc de la normativa educativa els assignen els seus estatuts.

 9. Promoure i portar a terme tot tipus d’activitats físic-esportives. 

L’any 2020 l’AMPA inicia els tràmits per canviar la seva nomenclatura a AFA (Associació de Famílies d’Alumnxs) a mode de ser més inclusives i actuar en un entorn on es contemplen tots els possibles models de família. Així mateix, l’AFA s’organitza de manera activa per a vetllar per fer millores i portar a debat la situació actual entre els diferents agents de la comunitat educativa, fomentant sempre una comunicació fluida entre totxs.

Ens comprometem a estar disponibles a través de la direcció de correu electrònic afa.cordelles@gmail.com, on podeu adreçar-vos per trobar més informació.