Acollida i permanència

L’escola bressol municipal Cordelles ofereix a les famílies la possibilitat de fer dos horaris d’acollida al matí de 7,30 a 9 hores o de 8 a 9 hores i un horari de permanència de 17 a 18 hores, sempre i quan  hi hagi un mínim de 14 infants que ho sol·licitin i fins un màxim de 42 infants.

Aquest servei s’adreça a les famílies usuàries de l’escola que puguin tenir dificultats per atendre als seus fills i filles fora de l’horari marc de l’escola bressol. El servei d’acollida ofereix un espai tranquil i segur per als infants en el qual, els infants que l’utilitzin, podran esmorzar. El servei de permanència es contempla com a un espai potenciador del joc. Ambdós serveis permeten l’agrupació dels infants de diverses edats en una mateixa estança.