Escolaritat

A la nostra escola oferim un servei d’escolaritat que té com a finalitat col·laborar amb les famílies en el desenvolupament educatiu d’infants de 0-3 anys, facilitant-los els aprenentatges bàsics per a la vida a través del joc, de l’assimilació dels hàbits i de les rutines diàries.
Els infants s’eduquen tant en grups, respectant el seu ritme individual, com convivint amb les seves educadores i la resta de la comunitat educativa.

A la nostra escola oferim un servei de qualitat que parteix de la idea que tots els nens i nenes, per petits que siguin, tenen uns aprenentatges adquirits, basant la nostra tasca en oferir-los materials, situacions i espais òptims per ampliar-los.

L’horari del servei d’escolaritat, pròpiament dit, és de 9h a 12h del matí i de 15h a 17h de la tarda, de dilluns a divendres.

El centre procura que hi hagi una línia educativa que permeti la col·laboració permanent entre les famílies i l’equip educatiu de la nostra escola, per tal d’assolir els objectius plantejats, sigui quina sigui la seva condició i/o situació. Per això i de forma permanent, hi ha dues educadores com a tutores de grup.